Održan četvrti sastanak međuministarske radne grupe

Sastanak Posebne međuministarske radne grupe za izradu novog Akcionog plana i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu održan je 19.7. u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Sastanak je vodila, sekretar radne grupe, Dragana Brajović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Na samom početku sastanka članovi radne grupe su obavešteni da su pristigli komentari na nacrt Akcionog plana od strane sekretarijata Partnerstva za otvorenu upravu. Shodno komentarima članovi radne grupe su obavešteni da se određene mere moraju detaljnije obraditi/pojasniti. Na sastanku je bilo i reči vezano za mere o građanskim budžetima, mera koja je ostala nasleđena iz prethodnog Akcionog plana, i predloga mere o otvorenim budžetima na nacionalnom i lokalnom nivou. Dogovoreno je da će se mera o građanskim budžetima napustiti iz razloga što će ista biti uključena u novi Akcioni plan ali pod drugom merom, dok će se mera o otvorenim budžetima ipak naći u okviru nacrta Akcionog plana. Kako plan rada radne grupe i načela Partnerstva predviđaju tronedeljni konsultativni period nakon kreiranja nacrta Akcionog plana, učesnici su obavešteni da će konsultativni period trajati u periodu od 1. avgusta do 22. avgusta. U okviru konsultativnog procesa predviđeno je organizovanje tri sastanka, jednog u Beogradu (5.avgusta) i dva van Beograda (Novi Sad 9.avgusta i Niš 19. avgusta). Na samom kraju sastanka, sekretar radne grupe je obavestila članove radne grupe da će Partnerstvu biti upućen predlog mere koja se odnosi na reformatiranje Informatora o radu kao predlog od izuzetnog značaja koji treba da bude prezentovan na globalnom samitu Partnerstvu u Parizu početkom decembra meseca.