Održan prvi konsultativni sastanak

U palati Srbija, dana 05.08.2016. godine održan je prvi konsultativni sastanak povodom razmatranja teksta radne verzije Akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine. Sastanku su prisustvovali članovi radne grupe, predstavnici državnih institucija, medija i predstavnici civilnog sektora. Sastanak je otvorio državni sekretar iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Željko Ožegović. U uvodnom delu sastanka učesnici su mogli da se upoznaju sa globalnom POU inicijativom, prisustvom POU inicijative u Republici Srbiji i procesom izrade novog Akcionog plana i njegovim dosadašnjim tokom.

Nakon uvodnog dela sastanka, usledilo je prezentovanje nacrta Akcionog plana od članova radne grupe. Tako su učesnici sastanka mogli da se upoznaju sa obavezama iz oblasti učešća javnosti, pristupa informacijama, otvorenih podataka, integriteta vlasti, fiskalne transparentnosti i javnih usluga.

Pred sam kraj sastanka usledila je diskusija o nacrtu Akcionog plana i samim merama koje se nalaze u istom. Predstavnici državnih organa i civilnog sektora su izneli vrlo dobre predloge kako postojeće mere mogu da se unaprede. Takođe, upućeno je i nekoliko novih predloga  koji bi mogli da se eventualno uključe u nacrt Akcionog plana. O svim prikupljenim predlozima za poboljšanje i unapređenje Akcionog plana članovi radne grupe će diskutovati nakon završetka konsultativnog procesa na sastanku radne grupe.