Predlog operativnih smernica za vođenje procesa izrade Akcionog plana

Organizacije civilnog društva održale su sastanak 18. februara sa ciljem povećanja kvaliteta učešća javnosti u procesu izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine.

Sastanak su inicirale Beogradska otvorena škola, Građanske inicijative i CRTA, kao organizacije civilnog društva koje su članice posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana. Na sastanku su predložene sledeće operativne smernice za vođenje procesa izrade Akcionog plana.

  1. Konsultacije i koordinacija – potrebno je da se obezbede konsultacije sa svim zainteresovanim akterima –organizacijama civilnog društva, medijima, akademskom zajednicom, privatnim sektorom, lokalnom samoupravom. Predlažemo da se iskoriste svi postojeći mehanizmi i kanali komunikacije – npr. saradnja sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) da bi konsultativni proces bio proširen i na lokalnom nivou. Preporučujemo da jedinice lokalne samouprave obaveštavaju o izradi akcionog plana preko svojih veb sajtova i preko službe poverenika SKGO. Potrebno je iskorisiti mogućnost da jedinice lokalne samouprave i udruženja zajednički organizuju konsultativne sastanke u lokalnim zajednicama i tako doprinesu da proces postane vlasništvo građana. Potrebno je obezbediti koordinaciju između različitih inicijativa koje se sprovode uz podršku javnih institucija ili u kojima učestvuju javne institucije (SEKO, međuministarska radna grupa za praćenje sprovođenja Strategije reforme javne uprave…) kako bi se izbegla preklapanja.
  2. Članovi radne grupe iz redova organizacija civilnog društva (OCD) ne treba da budu tretirani kao predstavnici civilnog društva već kao diseminatori informacija.
  3. Dostupnost informacija o procesu izrade Akcionog plana – potrebno je obezbediti onlajn pristup svim potrebnim dokumentima i pristup radnoj verziji akcionog plana (predlažemo korišćenje aplikacije kao i u slučaju izrade Strategije za OCD). Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je odličan izbor za vođenje konsultacija.
  4. Proaktivni pristup OCD/Saradnja sa OCD i podrška širem konsultativnom procesu –OCD su često u mogućnosti da obezbede sredstva za konsultacije na lokalnom nivou i Ministarstvo treba da podrži ove inicijative i u njima aktivno učestvuje.
  5. Dovoljno vremena za konsultacije –razmotriti izvodljivost plana koji je dostavio Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (dostavljanje prvih mera do 19. februara nije prihvatljiv vremenski okvir) i predložiti da rok za prve komentare bude sredina marta a ne 19. februar. Treba postaviti pitanje zašto su rokovi u februaru i martu tako zgusnuti. Očekuje se da prva verzija bude gotova već krajem marta. Plan ne predviđa punu otvorenost procesa u svim fazama.
  6. Jednak tretman svih učesnika u procesu – organizacije iz unutrašnjosti imaju pristup procesu kao i organizacije iz Beograda.
  7. Preporučujemo da OCD predlažu konkretne mere i obaveze, one koje su realistične i izvodljive. Treba razviti preporuke za mere koje mogu da se realizuju bez ulaganja velikih finansijskih sredstava. Obaveza je Ministarstva da odgovori na predloge i obrazloži razloge za odbijanje predloženih obaveza. Takav pristup podiže stepen poverenja. Članice radne grupe treba da rade na edukaciji manjih organizacija kako bi mogle da pruže kvalitetan doprinos procesu izrade Akcionog plana.
  8. Partnerstvo za otvorenu upravu treba da bude shvaćeno kao inicijativa koja podiže standarde a ne ona koja podržava postojeće minimalne standarde. Akcioni plan treba da bude ambiciozan i da podstiče na akciju.