Predstavljen Nacrt Lokalnog akcionog plana

Na radnom sastanku koji je održan 20. septembra 2017. godine predstavnici Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) predstavili su Nacrt lokalnog akcionog plana radi sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u jedinicama lokalne samouprave. Nacrt lokalnog akcionog plana je rezultat aktivnosti koje su zajednički sproveli predstavnici CRTA-e i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), uz podršku misije OEBS-a u Srbiji.

Nastavak serije konsultatvnih sastanaka usledio je nakon letnje pauze, radnim sastankom u Zrenjaninu na kome su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava iz Srednje banatskog upravnog okruga kao i samog upravnog okruga, MDULS-a, OEBS-a i organizacija civilnog društva. Radni sastanak je bio namenjen upoznavanju učesnika sa inicijativom Partnerstvo za otvorenu upravu i dosadašnjom implementacijom inicijative u Republici Srbiji. Osim toga učesnici su imali priliku da se upoznaju sa novim pilot projektom Partnerstva i novim trendovima u širenju Partnerstva i na lokalni nivo vlasti.

Poseban deo sastanka bio je namenjen predstavljanju Nacrta modela lokalnog akcionog plana kao i Uputstva za izradu lokalnog akcionog plana. Predstavnici CRTA-e su zajedno sa učesnicima prošli kroz sve delove i odeljke Nacrta lokalnog akcionog plana kako bi prikupili što više kometara, sugestija i primedbi za dalje unapređenje Nacrta. Deo radnog sastanka bio je namenjen i predstavljanju konkretnih rešenja koji mogu biti implementirani od strane jedinica lokalne samouprave a u cilju unapređenja pružanja javnih usluga, transparetnosti i odgovornosti lokalnih vlasti. Na kraju radnog sastanka usledila je moderirana diskusija u kojoj su se mogli čuti predlozi, kometari i sugestije na izrađeni Nacrt lokalnog akcionog plana kao i na predloge mera za model Lokalnog akcionog plana.