Promocija Partnerstva za otvorenu upravu u lokalnim sredinama

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, nastavio je sa procesom konsultativnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava u cilju predstavljanja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu i aktuelnog Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji. Nakon uspešnog pokretanja inicijative u Vranju održan je sledeći konsultativni sastanak u Užicu.

Drugi konsultativni sastanak održan je u Užicu, 07. jula 2017. godine sa predstavnicima tri lokalne samouprave iz Zlatiborskog okruga. Na konsultativnom sastanku, pored predstavnika lokalnih samouprava učestvovali su i predstavnici organizacija civilnog društva.

Sastanak je bio podeljen u dve tematske celine. Prvo je predstavljena inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu kao i osnovni ciljevi i mehanizmi Inicijative. Nakon toga usledilo je predstavljanje trenutnog Akcionog plana Partnerstva i mera koje će biti primenjivane na lokalnom nivou. Poseban aspekat ovog dela sastanka bilo je i predstavljanje pilot projekta Partnerstva za otvorenu upravu radi sprovođenja inicijative u lokalnim sredinama. Drugi deo sastanka bio je predviđen za predstavljanje konkretnih rešenja na temu otvorene uprave kao i za moderiranu diskusiju u kojoj su predstavnici lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva izneli svoja viđenja za dalju aktivnu saradnju.