Srbija kasni sa usvajanjem Akcionog plana

Prema unapred utvrđenim rokovima od strane POU inicijative, Vlada Republike Srbije je trebala da usvoji svoj novi Akcioni plan do 30.06.2016. godine.


Imajući u vidu da i više od 4 meseca Vlada nije usvojila Akcioni plan, nadležne institucije će dobiti pismo od strane Jedinice za podršku POU inicijative (primer pisma koji je upućen nadležnim institucijama u Crnoj Gori povodom iste namene možete videti ovde). U pismu će biti konstatovano da Republika Srbija kasni duže od četiri meseca i da na taj način postupa suprotno POU procesu za tekući ciklus izrade Akcionog plana. Takođe, kako bi bile sprečene buduće revizije od stane pododbora za kriterijume i standarde nadležnim institucijama biće preporučeno da sledeći akcioni plan objave do 01.01.2017. godine. U slučaju da se akcioni plan usvoji nakon ovog roka Republika Srbija biće prebačena u grupu zemalja koje imaju rok da usvoje novi akcioni plan do 30.06.2017. godine . Isto tako, POU inicijativa smatraće da država članica u tom slučaju počinje novi ciklus izrade akcionog plana.

Detaljnija pravila POU inicijative prilikom kašnjenja možete pogledati ovde, dok na sledećem linku možete da pogledate zvanične rokove koje Republika Srbija ima u POU inicijativi.