Zapisnik sa četvrtog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Zapisnik sa četvrtog sastanka Posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizacije učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstva za otvorenu upravu

Sastanak je održan 19. jula 2016. godine u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Sastanku su prisustvovali: Ljiljana Uzelac – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS), Dragana Brajović – MDULS, Bogdan Lekić – MDULS, Marija Kujačić – Direkcija za elektronsku upravu, Milica Ilić – Ministarstvo finansija, Jovan Nicić – Agencija za borbu korupcije, Marijana Obradović – Agencija za borbu korupcije, Milica Saračević – Kancelarija za evropske integracije, Stefan Otašević – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ivan Branisavljević, Ministartvo prosvete, nauke i sporta, Danijela Božović – Beogradska otvorena škola (BOŠ), Ivan Raojević – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Bojana Selaković – Građanske inicijative, Silvija Patarčić – Centar lokalne demokratije, Stanka Parać Damjanović – Centar lokalne demokratije, Nemanja Riznič – Republički sekretarijat za javne politike (RSJP), Nina Ninković – Ministarstvo unutrašljih poslova (MUP), Vladimir Podgorac – Ministarstvo unutrašljih poslova (MUP), Bojana Minić – Jedinstveni informatički savez Srbije (JISA), Irena Cerović – UNDP, Milena Banović – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Slavenka Mijušković – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (MTTT)
Sastanku nisu prisustvovali članovi ili zamenici, predstavnici sledećih institucija/organizacija civilnog društva: Ministarstvo spoljnih poslova, Narodna skupština, Uprava za javne nabavke, Generalni sekretarijat Vlade, Privredna komora Srbije, Udruženje poslovnih žena Srbije, Ministarstvo pravde
Dnevni red sastanka:
– Usvajanje zapisnika sa drugog sastanka
– Informacija o komentarima Jedinice za podršku Partnerstva za otvorenu upravu i razmatranje
– Dogovor o konsultativnim sastancima sa organizaacijama civilnog društva, u okviru javnih konsultacija

Sastanak je otvorila Dragana Brajović i pozdravila prisutne.
U okviru prve tačke dnevnog reda, konstatovano je da je usvojen Zapisnik sa trećeg sastanka Posebne međuministarske radne grupe, koji je održan 2. marta 2016. godine.
U okviru druge tačke dnevnog reda, članovi Radne grupe su informisani o komentarima i sugestijama Jedinice za podršku Partnerstva za otvorenu upravu, kako opštim tako i o pojedinačnim komentarima za svaku obavezu iz Akcionog plana.
Dogovoreno je da svi članovi Radne grupe izmene obaveze za koje su nadležni, u skladu sa navedenim komentarima i u skladu sa mogućnostima.
U okviru treće tačke dnevnog reda, odlučeno je da javna rasprava o Akcionom planu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu, započne 1. avgusta, budući da Akcioni plan mora da bude usvojen do 30. oktobra. Radna verzija Akcionog plana, po pravilima Partnerstva za otvorenu upravu, treba da bude objavljena 15 dana pre početka javne rasprave. S tim u vezi, članovi Radne grupe su obavešteni da je radna verzija Akcionog plana i javni poziv za javne konsultacije objavljen na sajtu MDULS i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom 1. avgusta 2016. godine.
Odlučeno je da se prvi konsultativni sastanak sa OCD održi u Beogradu, 5. avgusta 2016. godine.
Takođe, odlučeno je da se u okviru javne rasprave održe i dva konsultativna sastanka sa OCD u Novom Sadu, 9. avgusta 2016. godine i u Nišu, 19. avgusta 2016. godine.
Organizacija konsultativnih sastanaka u Novom Sadu i Nišu izvršiće se u saradnji sa TACSO Resursnim centrom Građanskih inicijativa koji će obezbaditi i finansijska sredstva.
Takođe, na sastanku je razmatrana mogućnost uključivanja predloga Republičkog sekretarijata za javne politike u Akcioni plan, s obzirom da ti predlozi već predstavljaju deo drugih akcionih planova. Konstatovano je da će se ova mogućnost razmotriti nakon završetka javnih konsultacija.
Na sastanku je razmatrana i obaveza koja se odnosi na objavljivanje budžeta u otvorenom formatu. S obzirom na to da na sastanku radne grupe od predstavnika Ministarstva finansija koje bi trebalo da bude nadležno za ovu obavezu nije dobijena saglasnost za uključivanje ove obaveze u Akcioni plan, odlučeno je da se sa Ministarstvom finansija obave dodatni razgovori, kao i da ova obaveza bude uključena u Nacrt akcionog plana kako bi se Ministarstvo finansija izjasnilo u proceduri davanja mišljenja na isti.

Beograd, 18. avgust 2016.                                                                          Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave