Održan drugi konsultativni sastanak

U Skupštini grada Novog Sada 09.08.2016. godine održan je drugi konsultativni sastanak povodom razmatranja teksta radne verzije Akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine. Sastanku su prisustvovali članovi radne grupe, predstavnici državnih i pokrajinskih institucija, lokalnih samouprava, medija i predstavnici civilnog sektora. Sastanak je otvoren od strane Jovana Podraščanina, pomoćnika pokrajinskog sekretara zaduženog za regionalni razvoj i evropske integracije, Žarka Stepanovića, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Bojane Selaković iz TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa.

U uvodnom delu sastanka učesnici su mogli da se upoznaju sa globalnom POU inicijativom, prisustvom POU inicijative u Republici Srbiji i procesom izrade novog Akcionog plana i njegovim dosadašnjim tokom. Takođe, učesnici sastanka su mogli da čuju o međunarodnom okviru i iskustvu sa POU inicijativom sa posebnim osvrtom na primere dobre prakse iz globalne POU inicijative i regiona od strane Tamare Puhovski, konsultanta za otvorenu upravu iz Hrvatske. Nakon uvodnog dela sastanka, usledilo je prezentovanje nacrta Akcionog plana od članova radne grupe. Tako su učesnici sastanka mogli da se upoznaju sa obavezama iz oblasti učešća javnosti, pristupa informacijama, otvorenih podataka, integriteta vlasti, fiskalne transparentnosti i javnih usluga. Na samom kraju sastanka usledila je diskusija o nacrtu Akcionog plana i samim merama koje se nalaze u istom.