Vesti


Poziv za drugi sastanak povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative OGP

Građanske inicijative u ime konzorcijuma organizacija civilnog društva, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave,, pozivaju Vas na drugi u seriji konsultativnih sastanaka povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine.

Sastanak se organizuje u cilju obezbeđivanja pune transparentnosti i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice i medija u proces izrade i praćenja novog Akcionog plana. Drugi od tri sastanka održaće se u ponedeljak, 8. oktobra 2018, od 12 do 15 časova u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu ( Nikole Tesle 1A).

Dalje…

Javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku povodom izrade Trećeg akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu u Nišu

Građanske inicijative, zajedno sa Media i reform centrom Niš u ime konzorcijuma organizacija civilnog društva, a u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, pozivaju Vas na prvi u seriji konsultativnih sastanaka povodom izrade Trećeg akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Dalje…

Konsultativni sastanak povodom izrade Akcionog plana

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, organizuje konsultativni sastanak povodom izrade novog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine, koji će se održati 13. aprila 2018. godine, od 12:00 do 16:00 časova, u Srpsko-korejskom informatičkom pristupnom centru, Dobrinjska 11, Beograd.

Dalje…

Poziv globalnog Partnerstva za dostavljanje komentara

Nacrt izveštaja o napretku sprovođenja nacionalnog Akcionog plana je objavljen od strane Nezavisnog mehanizma za izveštavanje. Shodno pravilima Partnerstva poziv za dostavljanje komentara, sugestija i predloga je otvoren do 19. marta.

Dalje…

Objavljen javni poziv za članstvo u radnoj grupi

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Dalje…

Nastavak promocije Partnerstva za otvorenu upravu

Tokom oktobra meseca organizacija Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) nastavila je sa promocijom Partnerstva za otvorenu upravu u lokalnim sredinama kao i Nacrta lokalnog akcionog plana. Na radnim sastancima u Šapcu (05. oktobra) i Kragujevcu (12. oktobra) CRTA je predstavila Nacrt lokalnog akcionog plana radi sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u jedinicama lokalne samouprave. Nacrt lokalnog akcionog plana je rezultat aktivnosti koje su zajednički sproveli predstavnici CRTA-e i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), uz podršku misije OEBS-a u Srbiji.

Dalje…

Javni poziv za davanje komentara na Privremeni godišnji izveštaj

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je javni poziv za davanje komenatara na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu.

Dalje…

Poziv za izradu Lokalnog akcionog plana

Posle uspešno sprovedenih aktivnosti na polju predstavljanja Inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) na lokalnom nivou i izrade Nacrta lokalnog akcionog plana, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji nastavlja sa aktivnostima.

Ovim putem Vas obaveštavamo da, ukoliko želite da vaša opština/grad dobije Nacrt lokalnog akcionog plana za Partnerstvo za otvorenu upravu koji odgovara potrebama vaše lokalne zajednice, pošaljete mail na ispod navedene adrese najkasnije do 24.10.2017 sa sledećim informacijama

Dalje…

Predstavljen Nacrt Lokalnog akcionog plana

Na radnom sastanku koji je održan 20. septembra 2017. godine predstavnici Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) predstavili su Nacrt lokalnog akcionog plana radi sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u jedinicama lokalne samouprave. Nacrt lokalnog akcionog plana je rezultat aktivnosti koje su zajednički sproveli predstavnici CRTA-e i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), uz podršku misije OEBS-a u Srbiji.

Dalje…

Promocija Partnerstva za otvorenu upravu u lokalnim sredinama

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, nastavio je sa procesom konsultativnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava u cilju predstavljanja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu i aktuelnog Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji. Nakon uspešnog pokretanja inicijative u Vranju održan je sledeći konsultativni sastanak u Užicu.

Dalje…