Vesti


Zapisnik sa prvog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Sastanak je održan 8. februara 2016. godine u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dalje…

Predstavljanje izveštaja Nezavisnog mehanizma za izveštavanje

Centar za evropske politike će 31. marta. 2016 godine u Palati Srbija predstaviti izveštaj Nezavisnog mehanizma za izveštavanje o napretku Srbije 2014/2015.
Centar za evropske politike predstavlja nacionalnu istraživačku organizaciju koja vrši ulogu Nezavisnog mehanizma za izveštavanje u okviru Partnerstva za otvorenu upravu.

Održan drugi sastanak međuministarske radne grupe

Sastanak je održan 2.3. u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Učešće na sastanku su uzeli predstavnici državnih organa i organizacija civilnog društva. Sastanak je vodila sekretar radne grupe, Dragana Brajović. Na sastanku su razmatrani predlozi mera koji su izneti na prvom okruglom radnom stolu koji je održan 19.2. u Palati Srbije, usvojen je zapisnik sa prvog sastanka i izneti su dodatni predlozi mera za nacrt akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative. Na samom kraju sastanka usledila je konstruktivna rasprava oko nastavljanja mera koje nisu sprovedene u okviru prethodnog akcionog plana.

Webinar o profesionalizaciji standarda za rukovanje i obradu podataka u državnim institucijama

Centar za evroatlantske studije vas poziva da se registrujete za webinar o profesionalizaciji standarda za rukovanje i obradu podataka u državnim institucijama.

Dalje…

Održane prve konsultacije sa predstavnicima civilnog društva

U Palati Srbija, 19. februara 2016. godine je održan prvi konsultativni sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društvao o definisanju prioriteta za drugi Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine. Sastanku je prisustvovalo oko 50 organizacija civilnog društva što predstavlja značajan pomak imajući u vidu da je prilikom izrade prošlog akcionog plana, prvom sastanku prisustvovalo samo devet organizacija civilnog društva.

Dalje…

Predlog operativnih smernica za vođenje procesa izrade Akcionog plana

Organizacije civilnog društva održale su sastanak 18. februara sa ciljem povećanja kvaliteta učešća javnosti u procesu izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine.

Dalje…

Poziv

Mehanizam za nezavisno izveštavanje o implementaciji Partnerstva za otvorenu upravu poziva sve zainteresovane strane da se do 24. februara 2016. godine aktivno uključe u javne konsultacije o izveštaju o ispunjenju Prvog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Dalje…

Konsultativni sastanak povodom izrade drugog Akcionog plana

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, organizuje konsultativni sastanak povodom izrade drugog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine, koji će se održati 19. februara 2016. godine, od 9:00 do 14:00 časova, u Palati Srbija.

Dalje…

Održan sastanak međuministarske radne grupe

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović otvorio je prvi konsultativni sastanak Posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (POU). Sastanku su osim predstavnika državnih organa, prisustvovali i predstavnici organizacija civilnog društva.

Dalje…