Аутор: admin


Partnerstvo za otvorenu upravu

Pogledajte kako Partnerstvo za otvorenu upravu utiče na kulturu upravljanja. Pomozite nam da uprava bude više otvorena i odgovorna prema građanima. Pošaljite vaše predloge na www.ogp.rs

Predlog operativnih smernica za vođenje procesa izrade Akcionog plana

Organizacije civilnog društva održale su sastanak 18. februara sa ciljem povećanja kvaliteta učešća javnosti u procesu izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine.

Dalje…

Poziv

Mehanizam za nezavisno izveštavanje o implementaciji Partnerstva za otvorenu upravu poziva sve zainteresovane strane da se do 24. februara 2016. godine aktivno uključe u javne konsultacije o izveštaju o ispunjenju Prvog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Dalje…

Konsultativni sastanak povodom izrade drugog Akcionog plana

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, organizuje konsultativni sastanak povodom izrade drugog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine, koji će se održati 19. februara 2016. godine, od 9:00 do 14:00 časova, u Palati Srbija.

Dalje…

Održan sastanak međuministarske radne grupe

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović otvorio je prvi konsultativni sastanak Posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (POU). Sastanku su osim predstavnika državnih organa, prisustvovali i predstavnici organizacija civilnog društva.

Dalje…