Ознака: Vodič


POU – Vodič – mere za pomoć otvorenim vladama za odgovor na krizu i oporavak svojih zemalja

Kriza izazvana pandemijom virusa COVID -19 predstavljala je vrhunac nesigurnosti za vlade, civilno društvo i građane širom sveta. Suočene sa jedinstvenim izazovom, nove politike i pristupi bili su testirani u realnom vremenu, a mnogi akteri država članica Inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU)  bili su aktivno uključeni u definisanje mera za odgovor na krizu i oporavak svojih zemalja.

Inicijativa POU pripremila je Vodič koji na jednom mestu sadrži predloge mera koje otvorenim vladama mogu pomoći da najbolje iskoriste postojeće resurse u borbi protiv pandemije.

Vodič donosi preporuke i resurse za otvoreni odgovor i otvoreni oporavak, kao i neke dugoročne reforme koje bi članovi POU trebalo da razmotre u cilju izgradnje poverenja i otpornosti u upravljanje budućim sličnim krizama i jačanju društva u celini.

Vodič obuhvata različite oblasti, koje su prepoznate kao dugoročni prioriteti zajednice POU. Za svaku oblast objašnjeno je zašto je relevantan za odgovor na COVID-19 i oporavak od pandemije, rezimirane su ključne preporuke, uključeni primere dobrih praksi i dati linkove do resursa za više informacija. Za svaku oblast politike, Inicijativa POU osigurala je da su uzete u obzir dimenzije roda i inkluzije, da je objašnjena uloga OCD, vlada i digitalnih alata za veće uključivanje građana u procese donošenja odluka.

Oblasti koje obuhvata vodič su:

1. OGP_Građanski prostor

2. OGP_Fiskalna transparentnost

3. OGP_Inkluzija i rodna ravnopravnost

4. OGP_Međunarodna pomoć

5. OGP_Pravda

6. OGP_Zaštita slobode izražavanja

7. OGP_Otvoreni podaci

8. OGP_Zaštita privatnosti

9. OGP_Zaštita učešća građana u donošenju odluka

10. OGP_Javne nabavke

11. OGP_Pravo na informisanje

12. OGP_Socijalna zaštita

13. OGP_Zaštita uzbunjivača

 

 

, , ,